Skip to main content
 

Náš projekt

Co je ReloCare?

ReloCare se věnuje současnému mezinárodnímu trendu relokace seniorů do míst, kde je poskytovaná kvalitní a zároveň finančně dostupná péče. Projekt ReloCare zkoumá tento trend v domovech pro seniory sídlících v zemích střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko), jejichž potenciální klienti se rekrutují z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Co je naším cílem?

Cílem je porozumět tomu, jakou roli fenomén relokace péče hraje v rámci celoevropského snažení o reorganizaci péče o seniory.

Relocating Care Map

Náš projekt

Co je ReloCare?

ReloCare se věnuje současnému mezinárodnímu trendu relokace seniorů do míst, kde je poskytovaná kvalitní a zároveň finančně dostupná péče. Projekt ReloCare zkoumá tento trend v domovech pro seniory sídlících v zemích střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko), jejichž potenciální klienti se rekrutují z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Relocating Care Map

Co je naším cílem?

Cílem je porozumět tomu, jakou roli fenomén relokace péče hraje v rámci celoevropského snažení o reorganizaci péče o seniory.

Náš projekt

Co je ReloCare?

ReloCare se věnuje současnému mezinárodnímu trendu relokace seniorů do míst, kde je poskytovaná kvalitní a zároveň finančně dostupná péče. Projekt ReloCare zkoumá tento trend v domovech pro seniory sídlících v zemích střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko), jejichž potenciální klienti se rekrutují z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Relocating Care Map

Co je naším cílem?

Cílem je porozumět tomu, jakou roli fenomén relokace péče hraje v rámci celoevropského snažení o reorganizaci péče o seniory.

Jakými způsoby pracujeme?

ReloCare je etnografickým výzkumným projektem, jehož jádrem jsou hloubkové případové studie. Ve snaze získat ucelenou představu o praxích relokace péče v Evropě hovoříme se všemi zainteresovanými stranami, jako jsou senioři a jejich rodinní příslušníci, agentury, majitelé a provozovatelé domovů pro seniory, pečovatelé a sociální pracovníci a zástupci místních samospráv. V první fázi mapujeme domovy pro seniory, které hostí, v minulosti hostily či v budoucnu plánují hostit německy mluvící klientelu. V druhé fázi pak kontaktované domovy pro seniory navštěvujeme, jak jen to opatření týkající se koronaviru umožňují. V rámci třetí fáze pak realizujeme hloubkové studie vybraných domovů pro seniory a jejich místního prostředí.

Kdo jsme?

Jsme mezinárodním výzkumným týmem Univerzity v Amsterdamu. Jako tým se vzájemně doplňujeme z hlediska jazykových kompetencí a detailních znalostí různých kontextů fenoménu, jenž studujeme. Spoléháme se také na podporu řady dalších expertů, ať už se jedná o poradní sbor projektu či členy programu Health, Care and the Body katedry antropologie na Univerzitě v Amsterdamu. Členové tohoto programu, jehož je náš výzkumný tým součástí, jsou odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výzkumu dlouhodobé péče (LTC) a péče o lidi trpící stařeckou demencí a tak i spolupráce s domovy pro seniory, osobami trpícími stařeckou demencí i jejich rodinnými příslušníky.

Jak je projekt financován?

Projekt je financován Evropskou radou pro výzkum (ERC) (Grant 949200 – ReloCare). Cílem ERC je rozvoj mimořádně kvalitního výzkumu v Evropě pomocí vysoce kompetitivní grantové podpory vědy ve všech oborech. Granty ERC jsou udělovány excelentním výzkumníkům, kteří svými projekty posouvají hranice svých oborů.

Máte zájem o spolupráci?

Máte-li zájem dozvědět se více o projektu, zapojit se do výzkumu nebo s námi jen sdílet své zkušenosti, prosím, kontaktujte nás:

k.krause@uva.nl+31 626 873 481

Jakými způsoby pracujeme?

ReloCare je etnografickým výzkumným projektem, jehož jádrem jsou hloubkové případové studie. Ve snaze získat ucelenou představu o praxích relokace péče v Evropě hovoříme se všemi zainteresovanými stranami, jako jsou senioři a jejich rodinní příslušníci, agentury, majitelé a provozovatelé domovů pro seniory, pečovatelé a sociální pracovníci a zástupci místních samospráv.

V první fázi mapujeme domovy pro seniory, které hostí, v minulosti hostily či v budoucnu plánují hostit německy mluvící klientelu. V druhé fázi pak kontaktované domovy pro seniory navštěvujeme, jak jen to opatření týkající se koronaviru umožňují. V rámci třetí fáze pak realizujeme hloubkové studie vybraných domovů pro seniory a jejich místního prostředí.

Kdo jsme?

Jsme mezinárodním výzkumným týmem Univerzity v Amsterdamu. Jako tým se vzájemně doplňujeme z hlediska jazykových kompetencí a detailních znalostí různých kontextů fenoménu, jenž studujeme. Spoléháme se také na podporu řady dalších expertů, ať už se jedná o poradní sbor projektu či členy programu Health, Care and the Body katedry antropologie na Univerzitě v Amsterdamu. Členové tohoto programu, jehož je náš výzkumný tým součástí, jsou odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výzkumu dlouhodobé péče (LTC) a péče o lidi trpící stařeckou demencí a tak i spolupráce s domovy pro seniory, osobami trpícími stařeckou demencí i jejich rodinnými příslušníky.

Jak je projekt financován?

Projekt je financován Evropskou radou pro výzkum (ERC) (Grant 949200 – ReloCare). Cílem ERC je rozvoj mimořádně kvalitního výzkumu v Evropě pomocí vysoce kompetitivní grantové podpory vědy ve všech oborech. Granty ERC jsou udělovány excelentním výzkumníkům, kteří svými projekty posouvají hranice svých oborů.

Máte zájem o spolupráci?

Máte-li zájem dozvědět se více o projektu, zapojit se do výzkumu nebo s námi jen sdílet své zkušenosti, prosím, kontaktujte nás:

k.krause@uva.nl+31 626 873 481