Kristine Krause

Vedu project ReloCare jako jeho a hlavní řešitela (PI) a jsem docentkou na Amsterdamské univerzitě. Doktorský titul jsem získala na Oxfordské univerzitě a specializuji se na otázky spojené s transnacionální a dlouhodobou péči (LTC), kulturní diverzitou a stařeckou demencí. Jako antropoložka medicíny považuji péči za výchozí bod studia širších společenských a politických otázek. Pocházím z Německa, kde jsem studovala na Svobodné univerzitě v Berlíně. Než jsem se začala plně věnovat akademické kariéře, vystřídala jsem různá povolání, od organizace eventů přes domácí pečovatelskou službu o seniory až po asistenci lidem s fyzickou disabilitou. Tyto pracovní zkušenosti mě vedly k tomu, aby se ze mě stala společensky angažovaná akademička a přispěly k mému zájmu o různé aspekty péče. Od roku 2014, kdy jsem začala působit na Amsterdamské univerzitě, pracuji spolu s dalšími členy Long Term Care and Dementia Group na organizaci a rozvoji takzvaných “Večerních dialogů” propojujících výzkumníky, lidi s demencí a jejich rodinné příslušníky s pečovateli, kde všichni výše zmínění společně přemýšlejí a učí se ze zkušeností ostatních. Od roku 2018 se věnuji přípravě a realizaci projektu ReloCare, což zahrnovalo i pilotní výzkum německy mluvících seniorů žijících v polských domovech pro seniory. Předchozí výzkumné zkušenosti mě zavedly do Ghany, Velké Británie a Německa. Před svým příchodem do Amsterdamu jsem také pracovala na Humboldtově univerzitě v Berlíně a Institutu Maxe Plancka v Göttingenu.

k.krause@uva.nl+31 626 873 481

Kristine Krause

Vedu project ReloCare jako jeho a hlavní řešitela (PI) a jsem docentkou na Amsterdamské univerzitě. Doktorský titul jsem získala na Oxfordské univerzitě a specializuji se na otázky spojené s transnacionální a dlouhodobou péči (LTC), kulturní diverzitou a stařeckou demencí.

Jako antropoložka medicíny považuji péči za výchozí bod studia širších společenských a politických otázek. Pocházím z Německa, kde jsem studovala na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Než jsem se začala plně věnovat akademické kariéře, vystřídala jsem různá povolání, od organizace eventů přes domácí pečovatelskou službu o seniory až po asistenci lidem s fyzickou disabilitou. Tyto pracovní zkušenosti mě vedly k tomu, aby se ze mě stala společensky angažovaná akademička a přispěly k mému zájmu o různé aspekty péče.

Od roku 2014, kdy jsem začala působit na Amsterdamské univerzitě, pracuji spolu s dalšími členy Long Term Care and Dementia Group na organizaci a rozvoji takzvaných “Večerních dialogů” propojujících výzkumníky, lidi s demencí a jejich rodinné příslušníky s pečovateli, kde všichni výše zmínění společně přemýšlejí a učí se ze zkušeností ostatních.

k.krause@uva.nl+31 626 873 481

Veronika Prieler

Jsem zaměstnaná jako postdoktorská výzkumnice v projektu ReloCare. Po studiích sociologie v Linci a Innsbrucku jsem byla poslední čtyři roky součástí výzkumného projektu Decent Care Work? Transnational Home Care Arrangements, jenž zkoumal trasnacionální zprostředkovávání live-in pečovatelů a pečovatelek ze zemí střední a východní Evropy do rakouských domácností, realizovaném na Sociologickém institutu Univerzity Johannese Keplera v Linci. Toto téma také rámovalo můj disertační výzkum, který se věnoval subjektivačním a etnizačním procesům v rámci live-in péče v Rakousku.  V rámci projektu ReloCare se primárně věnuji otázkám sociální politiky, péče a migrace se zvláštním zřetelem na roli zprostředkovatelských agentur. Co nám transnacionální relokace péče o seniory může říct o transformaci sociálního státu v Evropě? Jakou roli hrají na tomto nově se objevujícím trhu soukromé agentury a jak dalece utvářejí způsoby, jakými je péče poskytována a přijímána? Jaké subjektivity se objevují v interakcích mezi jednotlivými zainteresovanými stranami a jak se intersekcionální sociální nerovnosti a mocenské struktury dostávají do hry? Před svou akademickou kariérou jsem také pracovala s osobami s mentálním a fyzickým handicapem a se seniory. Všechny tyto zkušenosti mě dovedly k zájmu o kvalitu života seniorů a péče, jež je jim poskytována, což se snoubí se záměry našeho projektu ReloCare.

v.prieler@uva.nl

Veronika Prieler

Jsem zaměstnaná jako postdoktorská výzkumnice v projektu ReloCare. Po studiích sociologie v Linci a Innsbrucku jsem byla poslední čtyři roky součástí výzkumného projektu Decent Care Work? Transnational Home Care Arrangements, jenž zkoumal trasnacionální zprostředkovávání live-in pečovatelů a pečovatelek ze zemí střední a východní Evropy do rakouských domácností, realizovaném na Sociologickém institutu Univerzity Johannese Keplera v Linci.

Toto téma také rámovalo můj disertační výzkum, který se věnoval subjektivačním a etnizačním procesům v rámci live-in péče v Rakousku. V rámci projektu ReloCare se primárně věnuji otázkám sociální politiky, péče a migrace se zvláštním zřetelem na roli zprostředkovatelských agentur.

Co nám transnacionální relokace péče o seniory může říct o transformaci sociálního státu v Evropě? Jakou roli hrají na tomto nově se objevujícím trhu soukromé agentury a jak dalece utvářejí způsoby, jakými je péče poskytována a přijímána? Jaké subjektivity se objevují v interakcích mezi jednotlivými zainteresovanými stranami a jak se intersekcionální sociální nerovnosti a mocenské struktury dostávají do hry?

Před svou akademickou kariérou jsem také pracovala s osobami s mentálním a fyzickým handicapem a se seniory. Všechny tyto zkušenosti mě dovedly k zájmu o kvalitu života seniorů a péče, jež je jim poskytována, což se snoubí se záměry našeho projektu ReloCare.

v.prieler@uva.nl

Mariusz Sapieha

Magisterský titul z antropologie jsem získal na Varšavské univerzitě a magisterský titul z antropologie medicíny na Amsterdamské univerzitě na základě výzkumu diagnostických procesů v klinické psychiatrii v Polsku. Vedle akademické kariéry jsem získával pracovní zkušenosti na celé řadě různých míst, ať už se jednalo o obchod se suvenýry u druhého nejdůležitějšího vodopádu na Islandu nebo sběr koronavirových statistik pro řetězec domovů pro seniory se sídlem ve Velké Británii. V rámci ReloCare projektu jsem zodpovědný za zkoumání relokace péče do Polska. Mluvím polsky, anglicky a německy. S projektem jsem spojený od jeho prvopočátků, nejprve jako výzkumný asistent v pilotním výzkumu ReloCare a nyní jako doktorský student a výzkumník. Realizuji multi-sited terénní výzkum, v jehož rámci cestuji po Polsku a hovořím s lidmi, jež jsou různými způsoby spojeni s organizováním relokace péče. Zajímají mě především o materiality, infrastruktury, místní historické souvislosti a poskytování péče z podnikatelské perspektivy. Mezi hlavní výzkumné otázky, jež rámují mé výzkumné zájmy, patří: Jak relokace německy mluvících seniorů ovlivňuje infrastruktury péče v místech, kam se senioři stěhují? Jaké nové infrastruktury péče jsou v tomto procesu vytvářeny? Jak si zainteresovaní aktéři představují (vhodnou) péči a co to znamená pro místní infrastruktury sociální péče? Jakými způsoby se polští podnikatelé v oblasti poskytování péče snaží uspokojovat potřeby (potenciálních) německých klientů? A jaké aspirace tyto představy (spolu)vytvářejí?

m.r.sapieha@uva.nl

Mariusz Sapieha

Magisterský titul z antropologie jsem získal na Varšavské univerzitě a magisterský titul z antropologie medicíny na Amsterdamské univerzitě na základě výzkumu diagnostických procesů v klinické psychiatrii v Polsku.

Vedle akademické kariéry jsem získával pracovní zkušenosti na celé řadě různých míst, ať už se jednalo o obchod se suvenýry u druhého nejdůležitějšího vodopádu na Islandu nebo sběr koronavirových statistik pro řetězec domovů pro seniory se sídlem ve Velké Británii.

V rámci ReloCare projektu jsem zodpovědný za zkoumání relokace péče do Polska. Mluvím polsky, anglicky a německy. S projektem jsem spojený od jeho prvopočátků, nejprve jako výzkumný asistent v pilotním výzkumu ReloCare a nyní jako doktorský student a výzkumník.

Realizuji multi-sited terénní výzkum, v jehož rámci cestuji po Polsku a hovořím s lidmi, jež jsou různými způsoby spojeni s organizováním relokace péče. Zajímají mě především o materiality, infrastruktury, místní historické souvislosti a poskytování péče z podnikatelské perspektivy.

Mezi hlavní výzkumné otázky, jež rámují mé výzkumné zájmy, patří: Jak relokace německy mluvících seniorů ovlivňuje infrastruktury péče v místech, kam se senioři stěhují? Jaké nové infrastruktury péče jsou v tomto procesu vytvářeny? Jak si zainteresovaní aktéři představují (vhodnou) péči a co to znamená pro místní infrastruktury sociální péče? Jakými způsoby se polští podnikatelé v oblasti poskytování péče snaží uspokojovat potřeby (potenciálních) německých klientů? A jaké aspirace tyto představy (spolu)vytvářejí?

m.r.sapieha@uva.nl

Matouš Jelínek

Jsem doktorandem na katedře antropologie Amsterdamské univerzity. V rámci projektu ReloCare jsem zodpovědný za Českou republiku a Slovensko, a především se věnuji každodennímu životu v domovech pro seniory se zvláštním zřetelem na interakce mezi německy mluvícími seniory a lokálními kontexty a historiemi. Dlouhodobě se zajímám o mechanismy etnické identifikace a sebeidentifikace a intersekce etnicity, genderu a třídy v kontextech sociálních služeb, institucionální péče a vzdělávání. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem získal bakalářský titul ze sociální antropologie a genderových studií a magisterské tituly ze sociologie a sociální práce. Mám také magisterský titul ze sociální antropologie rozvoje z Univerzity v Bergenu. Dříve jsem pracoval jako výzkumný pracovník na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a jako sociální pracovník v nízkoprahovém klubu. Mám široké zkušenosti s péčí o sociálně vyloučené děti a mládež, osoby se zdravotním postižením a seniory. Tyto zkušenosti formovaly můj zájem o různé aspekty poskytování péče a přivedly mě do projektu ReloCare.

m.jelinek@uva.nl

Matouš Jelínek

Jsem doktorandem na katedře antropologie Amsterdamské univerzity. V rámci projektu ReloCare jsem zodpovědný za Českou republiku a Slovensko, a především se věnuji každodennímu životu v domovech pro seniory se zvláštním zřetelem na interakce mezi německy mluvícími seniory a lokálními kontexty a historiemi.

Dlouhodobě se zajímám o mechanismy etnické identifikace a sebeidentifikace a intersekce etnicity, genderu a třídy v kontextech sociálních služeb, institucionální péče a vzdělávání.

Na Masarykově univerzitě v Brně jsem získal bakalářský titul ze sociální antropologie a genderových studií a magisterské tituly ze sociologie a sociální práce. Mám také magisterský titul ze sociální antropologie rozvoje z Univerzity v Bergenu.

Dříve jsem pracoval jako výzkumný pracovník na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a jako sociální pracovník v nízkoprahovém klubu. Mám široké zkušenosti s péčí o sociálně vyloučené děti a mládež, osoby se zdravotním postižením a seniory. Tyto zkušenosti formovaly můj zájem o různé aspekty poskytování péče a přivedly mě do projektu ReloCare.

m.jelinek@uva.nl