Skip to main content
 

Relokacja opieki w Europie

Przenosząc opiekę do miejsc, w których jest ona bardziej dostępna

O projekcie

W dzisiejszych czasach wiele osób mierzy się z wyzwaniami związanymi ze znalezieniem opieki nad osobami starszymi na odpowiednio wysokim poziomie, która byłaby oferowana w przystępnej dla nich cenie. Jednym z rozwiązań tego problemu jest relokacja osób wymagających opieki do krajów, gdzie jej koszty są niższe. W ramach projekt ReloCare badamy opiekę nad niemieckojęzycznymi osobami starszymi w Czechach, Polsce, Słowacji oraz Węgrzech.

Relocating Care Map

O projekcie

W dzisiejszych czasach wiele osób mierzy się z wyzwaniami związanymi ze znalezieniem opieki nad osobami starszymi na odpowiednio wysokim poziomie, która byłaby oferowana w przystępnej dla nich cenie. Jednym z rozwiązań tego problemu jest relokacja osób wymagających opieki do krajów, gdzie jej koszty są niższe. W ramach projekt ReloCare badamy opiekę nad niemieckojęzycznymi osobami starszymi w Czechach, Polsce, Słowacji oraz Węgrzech.

Pytania badawcze

Motywacje

Co sprawia, że seniorzy wraz z ich krewnymi decydują się na przeprowadzkę do domu opieki znajdującego się w innym kraju?

Różnice

Jakie konsekwencje dla seniorów i ich rodzin wynikają z faktu, że dom opieki znajduje się zagranicą?

Życie Codzienne

Jak wygląda opieka sprawowana w innym kraju? W jaki sposób w domach opieki zorganizowane jest życie codzienne seniorów z innego kraju? Jakie różnice występują pomiędzy krajami?

Oddziaływanie

W jaki sposób opieka nad zagranicznymi seniorami wpływa na lokalny rynek usług opiekuńczych?

Inne Mobilności

W jaki sposób relokacja seniorów łączy się z innymi rodzajami mobilności takimi jak migracje zarobkowe i powrotowe?

Geografia i Historia

Jaką rolę w zjawisku relokacji opieki odgrywają lokalizacja i historia konkretnych regionów?

Pytania badawcze

Motywacje

Co sprawia, że seniorzy wraz z ich krewnymi decydują się na przeprowadzkę do domu opieki znajdującego się w innym kraju?

Różnice

Jakie konsekwencje dla seniorów i ich rodzin wynikają z faktu, że dom opieki znajduje się zagranicą?

Życie Codzienne

Jak wygląda opieka sprawowana w innym kraju? W jaki sposób w domach opieki zorganizowane jest życie codzienne seniorów z innego kraju? Jakie różnice występują pomiędzy krajami?

Oddziaływanie

W jaki sposób opieka nad zagranicznymi seniorami wpływa na lokalny rynek usług opiekuńczych?

Inne Mobilności

W jaki sposób relokacja seniorów łączy się z innymi rodzajami mobilności takimi jak migracje zarobkowe i powrotowe?

Geografia i Historia

Jaką rolę w zjawisku relokacji opieki odgrywają lokalizacja i historia konkretnych regionów?

Nasz zespół

Nasz zespół

O nas