Skip to main content
 

Relokácia starostlivosti
v rámci Európy

Sťahovanie seniorov za dostupnejšou starostlivosťou do zahraničia

O projekte

Mnoho rodín sa stretáva s problémom, ako zaistiť seniorom vysoko kvalitnú starostlivosť za dostupnú cenu. Jednou z možností je presun seniorov do zahraničia, kde sú náklady na starostlivosť nižšie.

Projekt ReloCare skúma starostlivosť o nemecky hovoriacich seniorov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.

Relocating Care Map

O projekte

Mnoho rodín sa stretáva s problémom, ako zaistiť seniorom vysoko kvalitnú starostlivosť za dostupnú cenu. Jednou z možností je presun seniorov do zahraničia, kde sú náklady na starostlivosť nižšie.

Projekt ReloCare skúma starostlivosť o nemecky hovoriacich seniorov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.

Výskumné otázky

Motivácia

Prečo sa seniori sťahujú do zariadení pre seniorov v zahraničí? Aké dôvody nútia seniorov a ich rodinných príslušníkov k takémuto kroku?

Špecifiká

Aké špecifiká takéto rozhodnutia prinášajú? A v čom je starostlivosť o seniorov v zahraničných domovoch dôchodcov odlišná?

Každodennosť

Ako vyzerá starostlivosť v cudzej krajine? Ako je každodenný život seniorov v zariadeniach pre seniorov so zahraničnou klientelou organizovaný? Líši sa to v jednotlivých krajinách?

Dopady

Aký vplyv má starostlivosť o zahraničných klientov na miestne opatrovateľské služby?

Iné typy mobilít

Ako relokácia seniorov súvisí s ďalšími typmi mobilít, ako sú pracovná či návratová migrácia.

Geografia a história

Akú rolu hrajú v rámci fenoménu relokácie starostlivosti geografická poloha domovov pre seniorov a miestna regionálna história?

Výskumné otázky

Motivácia

Prečo sa seniori sťahujú do zariadení pre seniorov v zahraničí? Aké dôvody nútia seniorov a ich rodinných príslušníkov k takémuto kroku?

Špecifiká

Aké špecifiká takéto rozhodnutia prinášajú? A v čom je starostlivosť o seniorov v zahraničných domovoch dôchodcov odlišná?

Každodennosť

Ako vyzerá starostlivosť v cudzej krajine? Ako je každodenný život seniorov v zariadeniach pre seniorov so zahraničnou klientelou organizovaný? Líši sa to v jednotlivých krajinách?

Dopady

Aký vplyv má starostlivosť o zahraničných klientov na miestne opatrovateľské služby?

Iné typy mobilít

Ako relokácia seniorov súvisí s ďalšími typmi mobilít, ako sú pracovná či návratová migrácia.

Geografia a história

Akú rolu hrajú v rámci fenoménu relokácie starostlivosti geografická poloha domovov pre seniorov a miestna regionálna história?

Náš tím

Náš tím

Tím