Skip to main content
 

Náš projekt

Čo je ReloCare?

ReloCare, skratka pre Relocating Care (Rekolácia starostlivosti), sa venuje súčasnému medzinárodnému trendu relokácie seniorov do miest, kde je poskytovaná kvalitná a zároveň finančne dostupná starostlivosť. Projekt ReloCare skúma tento trend v zariadeniach pre seniorov sídliacich v krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko), ktorých potenciálni klienti sa regrutujú z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.

Čo je naším cieľom?

Cieľom je porozumieť tomu, akú úlohu fenomén relokácie starostlivosti hrá v rámci celoeurópskeho snaženia o reorganizáciu starostlivosti o seniorov.

Relocating Care Map

Náš projekt

Čo je ReloCare?

ReloCare, skratka pre Relocating Care (Rekolácia starostlivosti), sa venuje súčasnému medzinárodnému trendu relokácie seniorov do miest, kde je poskytovaná kvalitná a zároveň finančne dostupná starostlivosť. Projekt ReloCare skúma tento trend v zariadeniach pre seniorov sídliacich v krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko), ktorých potenciálni klienti sa regrutujú z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.

Relocating Care Map

Čo je naším cieľom?

Cieľom je porozumieť tomu, akú úlohu fenomén relokácie starostlivosti hrá v rámci celoeurópskeho snaženia o reorganizáciu starostlivosti o seniorov.

Náš projekt

Čo je ReloCare?

ReloCare, skratka pre Relocating Care (Rekolácia starostlivosti), sa venuje súčasnému medzinárodnému trendu relokácie seniorov do miest, kde je poskytovaná kvalitná a zároveň finančne dostupná starostlivosť. Projekt ReloCare skúma tento trend v zariadeniach pre seniorov sídliacich v krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko), ktorých potenciálni klienti sa regrutujú z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.

Relocating Care Map

Čo je naším cieľom?

Cieľom je porozumieť tomu, akú úlohu fenomén relokácie starostlivosti hrá v rámci celoeurópskeho snaženia o reorganizáciu starostlivosti o seniorov.

Akými spôsobmi pracujeme?

ReloCare je etnografickým výskumným projektom, ktorého jadrom sú hĺbkové prípadové štúdie. V snahe získať komplexný obraz o postupoch relokácie starostlivosti v Európe, hovoríme so všetkými zainteresovanými stranami, ako sú seniori a ich rodinní príslušníci, agentúry, majitelia a prevádzkovatelia zariadenia pre seniorov, opatrovatelia a sociálni pracovníci a zástupcovia miestnych samospráv.

V prvej fáze mapujeme domovy pre seniorov, ktoré hostia, v minulosti hostili či v budúcnosti plánujú hostiť nemecky hovoriacu klientelu. V druhej fáze kontaktované domovy pre seniorov navštevujeme, ako to len miestne nariadenia týkajúce sa koronavírusu umožňujú. V rámci tretej fázy, realizujeme hĺbkové štúdie vybraných zariadení pre seniorov a ich miestneho prostredia.

Kto sme?

Sme medzinárodný výskumný tím so sídlom na Univerzite v Amsterdame. Ako tím sa navzájom dopĺňame z hľadiska našich rozmanitých jazykových kompetencií a detailných znalostí rôznych kontextov fenoménu, ktorý študujeme. Spoliehame sa tiež na podporu mnohých ďalších expertov, či už sa jedná o poradný zbor projektu alebo členov programu Health, Care and the Body katedry antropológie na Univerzite v Amsterdame. Členovia tohto programu, ktorého je náš výskumný tím súčasťou, sú odborníkmi s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti výskumu dlhodobej starostlivosti (LTC) a starostlivosti o ľudí trpiacich stareckou demenciou. Úzko spolupracujú so zariadeniami pre seniorov, osobami trpiacimi stareckou demenciou i ich rodinnými príslušníkmi.

Ako je projekt financovaný?

Projekt je financovaný Európskou radou pre výskum (ERC) (Grant 949200 – ReloCare). Cieľom ERC je rozvoj mimoriadne kvalitného výskumu v Európe pomocou vysoko kompetitívnej grantovej podpory vedy vo všetkých odboroch. Granty ERC sú udeľované excelentným výskumníkom, ktorí svojimi projektmi posúvajú hranice svojich odborov.

Máte záujem o spoluprácu?

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o projekte, zapojiť sa do výskumu alebo s nami len zdieľať svoje skúsenosti, prosím, kontaktujte nás:

k.krause@uva.nl+31 626 873 481

Akými spôsobmi pracujeme?

ReloCare je etnografickým výskumným projektom, ktorého jadrom sú hĺbkové prípadové štúdie. V snahe získať komplexný obraz o postupoch relokácie starostlivosti v Európe, hovoríme so všetkými zainteresovanými stranami, ako sú seniori a ich rodinní príslušníci, agentúry, majitelia a prevádzkovatelia zariadenia pre seniorov, opatrovatelia a sociálni pracovníci a zástupcovia miestnych samospráv.

V prvej fáze mapujeme domovy pre seniorov, ktoré hostia, v minulosti hostili či v budúcnosti plánujú hostiť nemecky hovoriacu klientelu. V druhej fáze kontaktované domovy pre seniorov navštevujeme, ako to len miestne nariadenia týkajúce sa koronavírusu umožňujú. V rámci tretej fázy, realizujeme hĺbkové štúdie vybraných zariadení pre seniorov a ich miestneho prostredia.

Kto sme?

Sme medzinárodný výskumný tím so sídlom na Univerzite v Amsterdame. Ako tím sa navzájom dopĺňame z hľadiska našich rozmanitých jazykových kompetencií a detailných znalostí rôznych kontextov fenoménu, ktorý študujeme. Spoliehame sa tiež na podporu mnohých ďalších expertov, či už sa jedná o poradný zbor projektu alebo členov programu Health, Care and the Body katedry antropológie na Univerzite v Amsterdame. Členovia tohto programu, ktorého je náš výskumný tím súčasťou, sú odborníkmi s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti výskumu dlhodobej starostlivosti (LTC) a starostlivosti o ľudí trpiacich stareckou demenciou. Úzko spolupracujú so zariadeniami pre seniorov, osobami trpiacimi stareckou demenciou i ich rodinnými príslušníkmi.

Ako je projekt financovaný?

Projekt je financovaný Európskou radou pre výskum (ERC) (Grant 949200 – ReloCare). Cieľom ERC je rozvoj mimoriadne kvalitného výskumu v Európe pomocou vysoko kompetitívnej grantovej podpory vedy vo všetkých odboroch. Granty ERC sú udeľované excelentným výskumníkom, ktorí svojimi projektmi posúvajú hranice svojich odborov.

Máte záujem o spoluprácu?

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o projekte, zapojiť sa do výskumu alebo s nami len zdieľať svoje skúsenosti, prosím, kontaktujte nás:

k.krause@uva.nl+31 626 873 481