Skip to main content
 

Nasz projekt

Czym jest projekt Relocare?

W ramach projektu ReloCare przyglądamy się z bliska trendowi relokacji opieki senioralnej do zagranicznych domów opieki, które oferują wysoką jakość usług oraz niższe ceny. Badamy ten trend w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Czechach, Polsce, Słowacji i Węgrzech), gdzie domy opieki oferują swoje usługi osobom z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem jest zrozumienie, jaką rolę relokacja opieki odgrywa w kontekście szerszych przemian sposobów organizacji opieki senioralnej w Europie.

Relocating Care Map

Nasz projekt

Czym jest projekt Relocare?

W ramach projektu ReloCare przyglądamy się z bliska trendowi relokacji opieki senioralnej do zagranicznych domów opieki, które oferują wysoką jakość usług oraz niższe ceny. Badamy ten trend w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Czechach, Polsce, Słowacji i Węgrzech), gdzie domy opieki oferują swoje usługi osobom z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Relocating Care Map

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem jest zrozumienie, jaką rolę relokacja opieki odgrywa w kontekście szerszych przemian sposobów organizacji opieki senioralnej w Europie.

Nasz projekt

Czym jest projekt Relocare?

W ramach projektu ReloCare przyglądamy się z bliska trendowi relokacji opieki senioralnej do zagranicznych domów opieki, które oferują wysoką jakość usług oraz niższe ceny. Badamy ten trend w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Czechach, Polsce, Słowacji i Węgrzech), gdzie domy opieki oferują swoje usługi osobom z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Relocating Care Map

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem jest zrozumienie, jaką rolę relokacja opieki odgrywa w kontekście szerszych przemian sposobów organizacji opieki senioralnej w Europie.

W jaki sposób pracujemy?

ReloCare jest projektem etnograficznym, w swojej istocie kontekstowym, pogłębionym studium przypadków. W celu uzyskania pełnego obrazu relokacji opieki w Europie bierzemy pod uwagę perspektywy wszystkich zaangażowanych stron takich jak seniorzy, ich rodziny, agencje pośrednictwa, właściciele domów opieki, pracownicy opieki, ich przedstawiciele oraz lokalne społeczności. Pierwszy etap badań polega na zebraniu dostępnych informacji o domach opieki, które świadczyły, świadczą lub planują świadczyć swoje usługi osobom niemieckojęzycznym. W ramach drugiego etapu, w zależności od obostrzeń covidowych, odwiedzimy wybrane placówki osobiście. W trakcie etapu trzeciego przeprowadzimy pogłębione studia przypadków w wybranych domach opieki oraz ich najbliższej okolicy.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy usytuowanym na Uniwersytecie Amsterdamskim międzynarodowym zespołem badawczym. Reprezentujemy szeroki zakres kompetencji językowych oraz dopełniamy się w ramach specjalizacji w zakresie zróżnicowanej problematyki naszego projektu. Ponadto, wspierani jesteśmy przez szerokie, międzynarodowe grono ekspertów. W ramach Uniwersytetu Amsterdamskiego nasz zespół jest częścią grupy programowej Health, Care and the Body będącej częścią wydziału antropologii. Eksperci zrzeszeni w naszej grupie posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach nad opieką długoterminową oraz nad osobami z demencją. Współpracują oni ściśle z domami opieki, osobami z demencją oraz ich krewnymi.

Kto finansuje projekt?

Projekt ReloCare otrzymał grant badawczy European Union’s Horizon 2020 (umowa grantowa 949200) finansowany przez European Research Council (ERC). Misją ERC jest wspieranie Europejskiej nauki na najwyższym poziomie poprzez finansowanie pionierskich badań we wszystkich dziedzinach wiedzy w oparciu o doskonałość naukową.

Zainteresowani współpracą?

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o projekcie, wziąć w nim udział lub podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, prosimy o kontakt:

k.krause@uva.nl+31 626 873 481

W jaki sposób pracujemy?

ReloCare jest projektem etnograficznym, w swojej istocie kontekstowym, pogłębionym studium przypadków. W celu uzyskania pełnego obrazu relokacji opieki w Europie bierzemy pod uwagę perspektywy wszystkich zaangażowanych stron takich jak seniorzy, ich rodziny, agencje pośrednictwa, właściciele domów opieki, pracownicy opieki, ich przedstawiciele oraz lokalne społeczności. Pierwszy etap badań polega na zebraniu dostępnych informacji o domach opieki, które świadczyły, świadczą lub planują świadczyć swoje usługi osobom niemieckojęzycznym. W ramach drugiego etapu, w zależności od obostrzeń covidowych, odwiedzimy wybrane placówki osobiście. W trakcie etapu trzeciego przeprowadzimy pogłębione studia przypadków w wybranych domach opieki oraz ich najbliższej okolicy.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy usytuowanym na Uniwersytecie Amsterdamskim międzynarodowym zespołem badawczym. Reprezentujemy szeroki zakres kompetencji językowych oraz dopełniamy się w ramach specjalizacji w zakresie zróżnicowanej problematyki naszego projektu. Ponadto, wspierani jesteśmy przez szerokie, międzynarodowe grono ekspertów. W ramach Uniwersytetu Amsterdamskiego nasz zespół jest częścią grupy programowej Health, Care and the Body będącej częścią wydziału antropologii. Eksperci zrzeszeni w naszej grupie posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach nad opieką długoterminową oraz nad osobami z demencją. Współpracują oni ściśle z domami opieki, osobami z demencją oraz ich krewnymi.

Kto finansuje projekt?

Projekt ReloCare otrzymał grant badawczy European Union’s Horizon 2020 (umowa grantowa 949200) finansowany przez European Research Council (ERC). Misją ERC jest wspieranie Europejskiej nauki na najwyższym poziomie poprzez finansowanie pionierskich badań we wszystkich dziedzinach wiedzy w oparciu o doskonałość naukową.

Zainteresowani współpracą?

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o projekcie, wziąć w nim udział lub podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, prosimy o kontakt:

k.krause@uva.nl+31 626 873 481